§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu dolpilka.pl (zwanego dalej Serwisem) jest Marcin Zwierzynski zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres email marcin.zwierzynski@sredzkapilka.pl lub telefonicznie pod numerem: 692 485 482.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne korzystania z Serwisu oraz umieszczania Ogłoszeń w Serwisie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwanych dalej Użytkownikami.
 4. Usługi świadczone przez Administratora polegają na umożliwianiu Użytkownikom umieszczania Ogłoszeń, to jest informacji o zawodniku i/lub drużynie w Serwisie. Usługi te świadczone są bezpłatnie.
 5. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z Serwisu i usług świadczonych przy jego pomocy jest dostęp do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do sieci Internet.

§ 2 Ogłoszenia

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z informacjami, których treść narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
 3. Użytkownik przekazuje Administratorowi prawa do wykorzystania nadesłanego zdjęcia.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolności Stron do wykonania czynności zawartych w ogłoszeniu.
 5. Administrator zastrzega, że podany w Ogłoszeniu adres e-mail Użytkownika jest widoczny tylko dla Administratora i wykorzystywany do komunikacji Użytkownika zainteresowanego Ogłoszeniem z Użytkownikiem umieszczającym Ogłoszenie. Komunikacja następuje poprzez formularz kontaktowy.
 6. Administrator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • - powszechnie uznane za obraźliwe,
  • - noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • - naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora,
  • - wprowadzające w błąd.
 7. Administrator nie odpowiada za: brak zainteresowania Ogłoszeniem przez innych Użytkowników Serwisu, działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Administratora niezależnych.
 8. Administrator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Administratora lub w inny sposób szkodzi Administratorowi.

§ 3 Polityka prywatności

 1. Administrator zastrzega, że materiały umieszczane na stronie są własnością serwisu, a ich wykorzystanie bez pisemnej zgody jest zabronione.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Administratora w ramach Serwisu usług.

§ 4 Pliki „cookies”

 1. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają zweryfikować urządzenie, z którego korzysta Użytkownik i właściwie wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego preferencji. Pozwalają zoptymalizować korzystanie ze stron internetowych.
 2. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:
  • - tymczasowe, które zostają zachowane na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania oraz
  • - stałe, czyli takie, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym

§ 5 Komentarze

 1. Wszelkie treści na forum komentarzy, publikowane są przez użytkowników na ich własną odpowiedzialność; Redakcja Dolpilke.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych komentarzy, którą są wyłącznie prywatnymi opiniami Użytkowników i nie muszą być zgodne z punktem widzenia redakcji.
 2. Redakcja Dolpilka.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji komentarzy:
  • - komentarzy, które nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem (niezwiązanych z tematem/treścią artykułu).
  • - treści wulgarnych, obscenicznych, obraźliwych – niezależnie od formy publikacji (tekstowa, graficzna, dźwiękowa)
  • - treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
  • - jakichkolwiek kampanii (politycznych, społecznych czy reklamowych) bez zgody administratora forum.
  • - „spamu” – czyli nadmiernej ilości zbędnych informacji (np. kopia komentarza wcześniej już wysłanego).
  • - awatarów naruszających prawo lub dobre obyczaje.
  • - komentarzy nieczytelnych, czyli zawierających taką ilość błędów ortograficznych lub literowych, że nie można odczytać sensu wypowiedzi, są pisane wyłącznie wielkimi literami lub w ich treści nadużywane są znaki specjalne (nowej linii, spacja, wykrzyknik itd.).
 3. Zasady pisania komentarzy:
  • - podczas pisania komentarzy obowiązują zasady polskiej ortografii - staraj się ułatwić innym zrozumienie twoich komentarzy.
  • - nie nadużywaj emotikon w komentarzach. Staraj się, aby Twój komentarz z powodu emotek nie tracił na czytelności.
 4. Ponadto przypominamy iż nie należy zamieszczać komentarzy:
  • - propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.)
  • - propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.)
  • - obrażających osoby publiczne
  • - zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Administratorem możliwe jest najwcześniej po upływie 30 dni od zakończenia publikacji ostatniego Ogłoszenia, zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie.
 2. Regulamin dostępny jest w Serwisie Dolpilka.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą elektroniczną.
 3. Regulamin może ulec zmianom. O zmianach Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Sredzkapilka.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Dolpilka.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.