Ogólne

Chcesz mieć oficjalnego sędziego na sparingu? Musisz zgłosić mecz do Związku

2019-07-03 11:29:03

Od 3 lipca 2019 roku mecze sparingowe, które mają być sędziowane przez oficjalnych arbitrów, muszą być wcześniej zgłoszone do Związku, a dokładnie do obsadowego, który wyznaczy arbitra na dane spotkanie. Ustalone zostały również stawki, wg. których arbitrzy będą mogli prowadzić mecze kontrolne.

"Kolegium sędziów Wrocław uprzejmie informuje, że od dnia 3 lipca wprowadza obowiązek prowadzenia zawodów kontrolnych (sparingowych) tylko na podstawie obsady dokonanej przez referenta ds. Obsad. Kluby zobowiązane są do zgłaszania informacji o planowanych sparingach na adres mailowy: obsada@dolnoslaskizpn.pl lub pod numerem tel. 662 196 228.

Jednocześnie wprowadza się obowiązujące jednolite stawki za prowadzenie spotkań sparingowych:


Sędziowie prowadzący zawody bez obsady, bądź nie stosujący się do zaakceptowanych stawek podlegać będą odpowiedzialności dyscyplinarnej.

"Kluby nie muszą korzystać z oficjalnych sędziów w trakcie sparingu, mogą korzystać z sędziów klubowych. Jeżeli jednak korzystają z sędziego, który oficjalnie sędziuje mecze, musi to odbyć się oficjalnie, ponieważ jego przychód musi być udokumentowany. Inaczej jest to ukrywanie przychodu sędziego, a z tego mogą zrobić się problemy natury prawnej. Są już trzy takie sprawy w Polsce, chcemy tego uniknąć". - komentował sprawę zgłaszania sparingów prezes Andrzej Padewski.

Termin pozwalający obsadowemu na ustalenie arbitra na sparing to trzy dni przed meczem. Spotkania kontrolne zaplanowane później muszą odbyć się przy udziale sędziego klubowego.Wróć do listy aktualności